NABÍDKA SLUŽEB

PRINTOVÁ GRAFIKA

Od vizitky po obsáhlé publikace. Grafické návrhy
a předtisková příprava
letáků, inzerce, POS materiálů, katalogů, firemních prezentací, časopisů, brožur, výročních zpráv i knih.

ONLINE GRAFIKA

Statické bannery, newslettery, interaktivní PDF, formuláře, online distribuce publikací, podklady pro webové stránky, sociální sítě apod.

FOTOGRAFIE

Produktová fotografie a její aplikace do propagačních materiálů (produktových listů, katalogů, podklady pro e-shop).

Fotografická reportáž, fotobanka, fotografická postprodukce,

TVORBA ZNAČEK

Corporate identity, grafické manuály 
a jejich aplikace na marketingové materiály.
Kompletní firemní propagace. Tisková inzerce
i bannerové kampaně.

OBALOVÝ DESIGN

Etikety a obaly nových produktů, vytváření privátních značek, redesigny stávajících produktových řad a jejich následná propagace.

TEXT, PŘEKLADY, TISK

Ve spolupráci s ověřenými kolegy vám zajistím tvorbu textů, jazykových korektu
a překladů
.  

Doporučím vám vhodného dodavatele tiskových služeb vhodného pro váš projekt.

© 2020 by Jana Miňovská